O DÔVERE A NEOVLÁDANÍ

NECHAŤ TAK neznamená, že ma to nezaujíma – znamená to, že to nemôžem urobiť za druhého

NECHAŤ TAK neznamená, že sa stránim – je to uvedomenie, že nemôžem kontrolovať iných
NECHAŤ TAK nie je niekomu niečo umožňovať – ale dovoliť mu, nech sa poučí z prirodzených dôsledkov svojich činov
NECHAŤ TAK znamená pripustiť si bezmocnosť – to, že výsledok nie je v mojich rukách
NECHAŤ TAK znamená nechcieť iných meniť ani viniť – ale sám chcieť byť čo najlepší
NECHAŤ TAK neznamená starať sa o niekoho – ale zaujímať sa oňho
NECHAŤ TAK znamená iných neopravovať – ale podporovať ich
NECHAŤ TAK znamená nesúdiť – ale umožniť druhému byť ľudskou bytosťou
NECHAŤ TAK neznamená zo stredu riadiť všetky výsledky – ale nechať iných ovplyvňovať svoje osudy
NECHAŤ TAK neznamená chrániť iných pred skutočnosťou – ale dovoliť im, aby sa jej postavili zoči voči
NECHAŤ TAK neznamená zaprieť – ale priať
NECHAŤ TAK neznamená vadiť sa, hádať, či do niekoho rýpať – ale pátrať po vlastných nedostatkoch a napraviť ich
NECHAŤ TAK neznamená prispôsobiť všetko vlastným túžbam – lež prijať každý deň taký, aký je a zobrať si z neho pre seba to najlepšie
NECHAŤ TAK neznamená iných kritizovať a riadiť – ale snažiť sa stať takým, akým túžim byť
NECHAŤ TAK neznamená ľutovať minulosť – ale rásť a žiť pre budúcnosť
NECHAŤ TAK znamená menej sa báť – a viac milovať
(autor neznámy)

PS: NECHAŤ TAK neznamená pustiť 🙂

S láskou a úctou Gaia

About the Author:

Related Posts

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *