FACE READ – Diagnostika človeka

FACE READING – Diagnostika človeka

Tvár dokáže prezradiť všetko

Odčítavanie z tváre je prastaré čínske umenie pomocou ktorého dokážeme analyzovať charakter človeka, definovať jeho osobnostné vlastnosti, zdravotný a psychický stav prípadne jeho osud. Všetko, čo v živote intenzívne zažijeme sa nám zapíše do tváre. A najmä tie zážitky, ktoré sme nedokázali spracovať a vnútri v sebe ich stále nosíme, hoci častokrát aj nevedome. 

Naše jedinečné vrásky, čiary a sfarbenia, vyjadrenia a gestá, dokonca aj zmeny v našej tvári, možno čítať ako správu o stave našich vnútorných a vonkajších fyzických, emocionálnych a duševných podmienok.

Aké odpovede môžete očakávať?

1.Zdravie – fyzické a duševné choroby, nesprávne fungujúce ľudské orgány, nedostatok minerálov a živín a celková úroveň Vašich fyzických síl a pomenovanie prípadného problému

2.Osobnosť – identifikovanie charakteru človeka, jeho skutočných predností a schopností ako aj nedostatkov prípadne vzorcov správania

3.Láska –jasné definovanie jednotlivca vo vnútri, citovú inteligenciu a ako vníma rodičovstvo a partnerstvo. Z fotky páru je taktiež možné vyčítať ich partnerskú zhodu, partnerské problémy a analyzovanie mužskej a ženskej energie a jej vplyv na vzťah

4.Kariéra – analyzovanie skrytých talentov, silných a slabých stránok, ako jednotlivec pracuje, zaobchádza s peniazmi prípadne určenie vodcovských a riadiacich schopností

5.Osud –definovanie dôležitých udalostí v živote ktoré kreujú Vašu osobnosť, ciele ktorých by ste sa mali držať a dosiahnuť, skúšky ktoré máte v živote zvládnuť a ako sa môže Váš život vyvíjať

CENA: 120€

Postup objednávky

  1. Vyplníte a pošlete objednávkový formulár spolu s aktuálnou fotkou tváre človeka
  2. Následne Vám bude zaslaný informačný mail o zaregistrovaní objednávky a skontrolovaní kvality fotiek
  3. Zaplatíte stanovenú sumu
  4. Najneskôr 48h po úhrade Vás kontaktujeme s kompletnou analýzou