Sebahodnota
Comments: 0
Sebahodnota je náš jedinečný spôsob pohľadu na nás. Sebahodnota je to slovo, ktoré si často vysvetľujeme mylne, nesprávne. Sebahodnotu nám nemôže určovať spoločnosť, naši blízki a ani nikto iný. Sebahodnota je hodnota, ktorú si určuje každý z nás sám. Ak ju pochopíme, potom je to trvalá, vlastne tá najtrvalejšia a nemenná HODNOTA (ktorá nepodlieha výkyvom burzy 🙂 a ani vrtochom ľudí okolo nás). Dá sa povedať, že pravá hodnota určená nami samými, rovná sa pocitu pokoja a naplnenia, prísunu energie, ktorá svoj obsah nemení. Vnútorná spokojnosť za každých aj mrazivých životných okolností. Ak má človek sám k sebe vybudovanú zodpovednosť (a to nie takú, ako si predstavujeme, ale oveľa hlbšiu) hovoríme o zodpovednosti ďaleko rozsiahlejšej k svojmu telu, vedomiu, duši, vnútornému uspokojeniu- naplneniu. Zodpovednosť k telu nie je len ukojiť jeho potreby (ktoré diktuje naša myseľ, napr. jem a vlastne hladný nie som ? ). Nie starostlivosťou o zovňajšok, aby sme boli krásni, oblečení aj bez rúch. Cvičím, obliekam sa, starám sa o seba, nie preto lebo sa to musí, ale preto lebo ma to teší. Je to o naučení sa rozumieť, čo sa v prekrásnom prostriedku a chráme duše odohráva a čo v skutočnosti potrebuje. Patrí tu zodpovednosť a tá […] Read more!
„Keď trpíme žijeme v ilúzii. Veríme nejakej nesprávnej myšlienke. Uverili sme klamárovi vo svojej hlave. Potrebujeme sa zobudiť!“
Comments: 0
A to je naša myseľ. Názory, presvedčenia, klamstvá, idey, formy, očakávania a z toho vyplývajúce strachy, neistoty a divadlá zakrývajúce naše pravé JA a skutočný život. To znamená byť prítomný a chvíle, ktoré prežijeme, nie si len pamätať v mysli ale cítiť ich po celý život. Hráme hru s názvom „REALITA“ sami so sebou a ostatnými. Hra „REALITA“ znamená, že naozaj sa tak na chvíľu cítime a naozaj nás tak v realite ľudia vidia a situácie tiež vyzerajú „popiči“, no v SKUTOČNOSTI v skutočnom živote sme osamelí, frustrovaní a neistí. Keď sme „trendy“ máme sa fajn a sme super. „Zvládam“, sme vyšportovaní a máme super telo. SME IN. Keď je po nás dopyt, sme šťastní.. HOP!! (keď je dopyt po hereckej úlohe, ktorú hráme pre iných aj pre seba). No keď sa opona zatiahne a nemusíme hrať, nevieme čo so sebou, ako herec bez hlavnej úlohy a ozve sa 1000 emócií (vyspíme sa so ženou, mužom, divadlo sa skončí) a v prázdnom tichu seba samého nezostane NIČ, len MYŠLIENKA „super pocitu“. Ukojíme myseľ, sme super, no v bytostnom vnútri samých seba sme prázdni a spustí sa túžba po láske. CÍTIŤ JU! – žiaľ nemôžeme, pretože herci sa v skutku nemilujú, […] Read more!
ODVAHA A ZÁMER
Comments: 0
Odvaha neznamená žiť bez strachu, odvaha znamená uvedomiť si svoj strach v plnej miere a rozsahu a cez to všetko vykročiť za svojím cieľom. No odvaha neznamená urobiť len prvý krok, odvahu musí človek potvrdiť i keď malými, ale stálymi krokmi vpred k svojmu cieľu. Málokto je schopný trvalo kráčať v ústrety svojim snom. Čo znamená kráčať, kráčať stále kráčať? Tak napríklad rozhodnete sa skočiť z lietadla padákom, to ste ešte neurobili ani prvý krok. Prvým krokom je, že si to umožníte, že skočiť môžete. Druhý krok je, že sa tam dostavíte aj keď strach a aj prekážky vám k tomu bránia. Tretí krok je, že ste schopní vyhodiť sa z toho lietadla.. tak a ešte stále nie ste odvážni. Odvážny človek nie je ten, ktorý si splnil tento sen a najväčší zážitok mal z toho, že pristál na zemi. Odvážni ste až vtedy, keď z plných pľúc, celého srdca, celým vašim bytím si uvedomujete let a je vám úplne jedno aké bude pristátie. Zámer nie je cieľom, no zámer je základom splnenia si svojho cieľa, ale aj základom pre jeho nesplnenie. Cieľ nie je podstatný, je len smerodajný pre náš život a vývin. No zámer je našou skutočnou cestou […] Read more!