Syndróm vyhorenia

Diagnostika syndrómu vyhorenia

Základným krokom prevencie a liečby syndrómu vyhorenia je dborná konzultácia o Vašom
psychickom a fyzickom stave v súkromných priestoroch poradne.

Diagnostika obsahuje:
  • Na základe Vašich informácií zhodnotím stav ktorý máte a definujem príčiny, ktoré tento stav spôsobili
  • Logicky vysvetlím spojitosť fyzických a psychických problémov ktoré Vám vznikli
  • Zároveň na konci sedenia navrhnem možné postupy liečby a možnosti riešenia jednotlivých ťažkostí a celkového stavu.

 

Trvanie diagnostiky je 1,5hod. – 2hod.

Liečba

Liečba prebieha formou konzultácií, počas ktorých nadobudnete znova svoju energiu a radosť do života na základe vybudovania pevných a logických základov Vašej osobnosti. Počas tréningového procesu som plne k dispozícii klientovi aj mimo osobných konzultácií. Konzultácie sú plánované po dohode s klientom, základom je pravidelnosť tréningov.
V mojej poradni pracujem s každým štádiom syndrómu vyhorenia, prevenciou syndrómu prípadnou možnosťou recidívy.
Mojou úlohou terapeuta je bariéry klienta spoznať, odhaliť a oboznámiť ho s nimi. Ja ako terapeut ich za človeka neodstránim, pretože každý si ich musí odstrániť sám. No ak človek nevie čo mu bráni k harmonickému životu, tak ho ani nenapadne čo má odstraňovať. Keď mu
však pomôžem bariéru odhaliť, môže na odstránení začať pracovať na základe odporúčaných techník, ktoré si môže praxou overiť. Určite Vám dám návod AKO, a pomenujem PREČO.

„Dostať sa zo syndrómu vyhorenia je cesta, na ktorej je dobré mať skúseného sprievodcu.“
N.Líšková Polesná

Všetky informácie Vám poskytnem pri prvom stretnutí, prípadne telefonicky.