Zóna Gaia Natura

Prečítali ste množstvo motivačných kníh, absolvovali rovnaké množstvo prednášok, či kurzov, no stále Vám niečo chýba? Snažíte sa o duchovné vzdelanie, ktoré však nemá nič spoločné so súčasnou ezoterikou (vykladanie minulých životov, budúcnosti, kariet, veštenie a pod.)?

Chcete stvárniť svoje vnútro, vytvoriť si život po akom túžite?
Zóna Gaia Natura ponúka svoje koučové a poradenské služby, ktoré sú vybudované na logickom základe, no zároveň prinášajú aj duchovný rast.. Zavolajte a príďte.  Zároveň si všetko overte v praxi, pretože pravdu treba zažiť, len tak zistíte, že je to pravda.

Zóna Gaia Natura poskytuje služby v oblasti všestranného rozvoja osobnosti a to prostredníctvom uvedomelého človeka s 15 ročnou praxou, ktorý pozná život, študuje ho a skutočne mu rozumie.
Naša pomoc smeruje ku každému bez rozdielu pohlavia, veku či vzdelania.

 

 

Čo máme, môžete si vziať

 

 • používanie hlavy na to, na čo je určená
 • naučenie sa techniky ľahkého učenia sa (príprava na skúšky)
 • prehlbovanie sebapoznania, nadobudnutie istoty a uvoľnenie vlastného potenciálu
 • pochopenie a rozvíjanie celej svojej osobnosti, a ako ju prijať so všetkými prednosťami aj nedostatkami
 • ako správne vnímať svet okolo nás, ale zároveň aj seba samého v dnešnej hektickej spoločnosti
 • prehodnotenie a prípadné odstránenie vlastností, ktoré vytvárajú obmedzenia pre spokojný život
 • ako správne postupovať pri takých závažných rozhodnutiach ako je voľba zamestnania, či štúdia
 • osvojenie si schopnosti robiť samostatné produktívne rozhodnutia
 • ako realisticky plánovanať budúcnosť
 • naučiť sa ako konštruktívne objasniť svoj problém a jeho príčiny
 • ako rozumne naplánovať riešenie problému s využitím reálnych a dostupných možností, a ako prekonať prekážky, ktoré vám pri tom môžu stáť v ceste

 

Prijať pravdu na to treba odvahu. Skôr prijímeme v našom živote lož, pretože s pravdou sa v živote stretne človek prvé tri roky.Potom spoznáva lož a keďže človek si vyberá životné smery na základe vlastného poznania, vyberá si lož.

 

 

Čo očakávame od Vás?

Vašu spoluprácu a chuť niečo sa naučiť. Odvahu prijať nové  životné postoje a použiť ich v praxi.

V takom prípade Vám môžeme garantovať, že spoločnými silami dosiahneme úspešne Vami očakávaný výsledok.