Gaia Natura

Poradňa

Nataša Líšková Polesná

Terapeut/kouč/párová a detská konzultantka, majiteľka poradne Gaia Natura, ktorá na trhu úspešne funguje viac ako 15 rokov. Zakladateľka programu Škola zdravia, prakticko-pohybovej školy Healtherapy, meditačných cvičení pre dospelých a deti.

Mgr. Monika Pávnicová

Psychologička/koučka a detská konzultantka s niekoľko ročnou praxou v poradni Gaia Natura. Pomoc s výchovou a vedením detí, individuálne tréningy zamerané na zvládanie panických stavov, strachov, úzkostí a osobnostného rozvoja.

 Aké služby ponúkame?

  • Manželská/Párová poradňa
  • Výchova a vedenie detí
  • Osobnostný rozvoj
  • Pomoc s depresiou a syndrómom vyhorenia
  • Riešenie pocitov úzkosti, panických stavov, fóbií a strachov
  • Osobný koučing

Výroky ktorými sa vo svojej práci riadim:

 “Problémy sú len veci nastolené k riešeniu.”

“Veľké problémy väčšinou spočívajú na malom detaile.”

“Každá cesta sa vždy začína prvým krokom.”

Ako sa môžete objednať?

Kontakt: 0948405110

Email: gaianaturaporadna@gmail.com 

alebo cez kontaktný formulár


Všetko potrebné Vám pri prvom osobnom stretnutí  alebo telefonicky vysvetlím.

Všetky konzultácie a tréningy sú realizované aj on-line formou (Skype, WhatsApp prípadne podľa dohody).