Úzkosť, stres a panika

Diagnostika problému

Diagnostika problému prebieha formou individuálnej konzultácie v priestoroch poradne. Na prvej konzultácii môžete z mojej strany očakávať definovanie príčin, ktoré sú spúštačom Vašich problémov a odrzkadľujú sa na Vašom psychickom a fyzickom zdraví.

Tak isto Vám logicky vysvetlím, na základe čoho táto príčina vznikla a aké sú možnosti riešenia Vašich problémov.


Trvanie diagnostiky: 1,5 – 2hod.

Problémy, ktorým sa venujem:
 • Záchvaty paniky – Panická porucha
 • Stavy úzkosť
 • Strach a stres
 • Pocit menejcennosti a nedôvera
 • Sociálne a iné fóbie
 • Nízka sebadôvera
 • Poruchy spánku
 • Psychosomatické a psychické problémy
 • Závislosti
 • Problémy v intimite
 • Iné problémy

 

Vyriešenie (liečba)


Úspešnosť vyriešenia alebo inak úspešnosť liečby závisí v mojich terapiách na ochote klienta spolupracovať. Medzi moje terapeutické praktiky nepatrí rozoberanie minulosti ani analýza zažitého, pokým klient sám o to nepožiada. Bloky, ktoré vyvstávajú z problémov s klientom pomenuvávam a logickým jednoduchým spôsobom vysvetlím techniky, ktoré následne používa a dochádza k zlepšeniu stavu. K terapii patrí aj zodpovedanie klientových otázok na ľubovoľné témy a vysvetlenie prečo?ako?
V tréningu sa odstraňujú hlbinné vzorce správania ako modely, ktoré riadia naše reakcie na situácie. Tieto modely sú zakorené v našej psychike a častokrát o nich ani netušíme a nevieme ich ovládnuť. Takže klient v prvom rade pochopí prečo sa mi daná vec deje, ako sa začne správať psychika a akým spôsobom ju môže ovládnuť.

Mojou úlohou terapeuta je bariéry klienta spoznať, odhaliť a oboznámiť ho s nimi. Ja ako terapeut ich za človeka neodstránim, pretože každý si ich musí odstrániť sám. No ak človek nevie čo mu bráni k harmonickému životu, tak ho ani nenapadne čo má odstraňovať. Keď mu však pomôžem bariéru odhaliť, môže na odstránení začať pracovať na základe odporúčaných
techník, ktoré si môže praxou overiť. Určite Vám dám návod AKO, a pomenujem PREČO.
S mojimi skúsenosťami a Vaším odhodlaním a ochotou, som s každým klientom dosiahla
požadovaný výsledok, a verím v to aj u každého ďalšieho klienta.