OČAKÁVANIE BERIE VIERU V SAMÝCH SEBA A VYHADZUJE ČAS VON OKNOM.

OČAKÁVANIE, BERIE VIERU, SPÚŠŤA BLOKUJÚCE EMÓCIE STRACH, SKLAMANIE, TÝM ODOBERÁ SILU V USKUTOČNENIE NAŠICH PREDSTÁV A OČAKÁVANÉ OČAKÁVANIE SA NEDOSTAVÍ, PRETOŽE AUTOMATICKY ZAMERIAME NAŠU POZORNOSŤ A ENERGIU, ČINY K NEGÁCII.
ČOMU NEVERÍŠ TO ZNIČÍŠ! OČAKÁVANIE BERIE VIERU V SAMÝCH SEBA A VYHADZUJE ČAS VON OKNOM.

Už dlhšiu dobu pozorujem, že v určité obdobia v roku, ľudia riešia určitý druh problémov. Aj dnes tomu tak bolo, klienti v tréningu sa pýtali v podstate na rovnaký problém, len každý z nich ho mal inak zaobalený. V jednom prípade išlo o lásku, v druhom o to páčiť sa sám/sama sebe a v treťom o peniaze, či výber školy. Príčinou a podstatou každého tohto problému však v skutočnosti boli PREDSTAVY.
Každý máme predstavy, či už si to uvedomujeme alebo nie. Naša myseľ je majstrom vytvárania „filmov“ do budúcnosti, ako veci majú byť, ako majú vyzerať, či ako by mali dopadnúť. Avšak predstavy našej mysle nikdy nemôžu byť na 100% splnené v realite, v ktorej žijeme. Aj keby sa nám to podarilo na 99,9% a ostane nám stotina nesúladu podľa našej hlavy, už sa dostaví emócia sklamania, hnevu, smútku, frustrácie a pod.
Začína to vždy od nás samotných, hráme hru sami so sebou, o tom akí by sme mali byť. Presviedčajú nás o tom od malička spoločnosť, rodina, naše získané názory a presvedčenia a kolotoč porovnávania s druhými je nezastaviteľný. Jednoznačnou emóciou, ktorá sa v takomto prípade dostaví je menejcennosť, smútok, hnev a sklamanie sám zo seba.. a keby som mal/a o 5 kíl menej, keby som mohl/a pribrať, som príliš vysoký/á/malý/á, príliš to a príliš tamto… Predstava o tom aký by sme mali byť nám v skutočnosti bráni prijať samých seba a čo je hlavné, brzdí nás to napredovať, pretože sme sa zasekli v tom, že šťastní a plniť si sny budeme až potom, čo schudneme, dáme si urobiť prsia, vyrysujeme kocky na bruchu a tak – predstavy 😉

V prípade, keď ide o predstavy o láske, tam nám pridávajú aj „hollywoodske“ šťastné konce, princovia na bielom koni, turecké telenovely, či dokonca aj Disney princezné. A potom sa ma spýtali, či si myslím, že existuje skutočná láska? Hmm určite existuje, len veľmi málo ľudí je jej schopných a to najčastejšie práve kvôli predstavám. Na začiatku toho človeka ako tak ešte vieme do našej predstavy o láske a dokonalej polovičke vtesnať, no časom nám s tou predstavou začne viac a viac haprovať. To je, akoby sme chceli ľudí napchať do šuflíkov a formičiek podľa aktuálnej potreby našej mysle. Nie je to možné.
Ďalšou problematikou, kde sa predstavy najradšej množia sú financie a naše deti. O tom koľko finančných prostriedkov potrebujeme, aby sme mohli získať vnútorný pokoj a potom už budeme šťastní a tešiť sa a budeme môcť robiť veci, ktoré chceme. Samozrejme peniaze sú potrebné a žijeme v dobe, kde sú vlastne nevyhnutné, len v skutočnosti nám aj tak nezaručia vnútorný pokoj, pretože naše predstavy a naša myseľ a ego, budú chcieť vždy viac. Pretože áno za peniaze si kávu kúpime, ale schopnosť si ju v pokoji vypiť, vychutnať a tešiť sa pri tom zo slnečného rána nám nezaručia.
Ani plniť si naše skryté predstavy na našich deťoch, o tom aké by mali byť, čo z nich má vyrásť a aká profesia je pre nich podľa nás tá naj, nás skutočne šťastnými nespravia.

A takto nám naše predstavy a očakávania od seba, druhých, či situácií bránia vidieť príležitosti a možnosti dostať presne to, čo v skutočnosti potrebujeme a nie si predstavujeme, čo nám v skutočnosti dopomôže k nášmu vnútornému pokoju, kariére, financiám, šťastným deťom, duchovnému rastu, či láske v podobe partnera, ktorý skutočne vie, čo potrebujeme v našom vnútri.

Život je o žití tu a teraz, vnímaní sveta v jeho celej kráse, s dobrým aj zlým. O umení dokázať si vychutnávať každú chvíľu. Cez naše ruky, nohy, ústa, uši, srdce. Naučiť sa vidieť pravdu a cítiť lásku. A problémy? Tie sa dajú popritom všetkom riešiť vždy. Preto je tak dôležité nechcieť našu realitu silou mocou vtesnať do našich predstáv, ale naučiť sa vnímať to, čo je a len vtedy sme schopní plne využiť príležitosti, ktorými nás život obdarúva každý deň.

S úctou a láskou SS

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.