Čakanie

Niekedy sme v situácii, keď je potrebný dážď – no husté mračná sa zatiaľ len zoskupujú. Chuť , potreba je silná, tlačí nás, no jej naplnenie neprichádza. V ceste nám stoja prekážky, podmienky ešte nedozreli. Musíme počkať!
Tajomstvo čakania spočíva v trpezlivosti. Trpezlivý človek urobí všetko, čo je v jeho silách – naplnenie však zverí do rúk – univerzálnej prozreteľnosti s vierou.
Zatúžime po niečom – a pustíme to. Pretože ak veľmi chceme, ak nás hlad a smäd robia netrpezlivými, všetko pokazíme. Všimnime si : pokiaľ po niečom veľmi túžime, nedostaneme to! Navyše už len tým, že neustále chceme, zdržujeme alebo kazíme proces dozrievania.
Človek, ktorý „ešte nedospel“ je netrpezlivý. Šľachetný človek však s radosťou bez ustavičných myšlienok na danú vec vyčkáva. Žije, pije, zaoberá sa samými veselými vecami, čiže šťastne si užíva prítomnú chvíľu.
Nevzhliada lačne a neuspokojene na nebo – s istotou vie, že naplnenie príde – to je prenechanie božej prozreteľnosti.
Prozreteľnosť – prezieravosť
Urobíme všetko, čo je v nás, no naplnenie už nie je naša starosť, ale božia. V pravý, správny čas dostaneme všetko, čo nám patrí.
To čo nedostaneme, nám nepatrí a ani nás to nenaplní. Niektoré veci môžeme získať nátlakom, no nestojí to za to.
TAK PRACUJME, TANCUJME, SPIEVAJME, UŽÍVAJME SI ŽIVOT S JEHO FARBAMI, NEBOJME SA AJ TýCH TMAVŠÍCH 🙂
V minulosti ľudia vyslali svoje túžby, želania, nádeje do neviditeľného sveta – a potom na to všetko ZABUDLI.
S láskou a úctou k času a k nám,
Gaia
About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.