Tragédia porovnávania

TRAGÉDIA POROVNÁVANIA

„Naše zlé pocity, smútky, apatické správanie, prehry, strata síl často krát spôsobuje naše porovnávanie sa s inými.
S ich krásou, úspechmi, profesionálnosťou alebo s vecami a situáciami okolo nás. Porovnávanie pramení z našej naučenej menejcennosti, v ktorej sme trénovaní od malička – je to pocit vlastnej nedostatočnosti, neschopnosti a naša pevná viera, že nám to nie je umožnené a podobné skreslené a nepravdivé predstavy o nás samotných a našich možnostiach.
Ak nás daný človek upúta a my sa začneme porovnávať, a to už je jedno v akej oblasti, mohlo by nám pomôcť NAŠE PLNÉ UVEDOMENIE A POCHOPENIE.
S človekom, s ktorým sa porovnávame ,alebo predmet nášho záujmu na človeku ,alebo situácii -JE PRE NEHO PRIORITOU. Čiže predmet nášho záujmu, porovnávanie sa a pocit menejcennosti spôsobujú len to, ŽE NECHÁPEME A NEVIEME, že pre toho človeka je DANÁ VEC – OBLASŤ PRIORITOU. Večer s ňou líha, ráno vstáva. Venuje jej čas, myšlienky, svoju vieru, vnútornú silu, energiu, zameranie.
Nemusíme sa cítiť zle so svojou nedostatočnosťou, STAČÍ AK Z VECI, KTORÚ CHCEME, SPRAVÍME AJ MY SVOJU PRIORITU.
V danej oblasti sa nebudeme seba trýzniť, ubíjať, ale začneme sa pýtať ako sa to dá namiesto ako sa to nedá. Zameriame svoju silu, energiu, vôľu na danú vec, oblasť. Napríklad, ak sa nám páči postava niekoho iného a pri stretnutí s tou osobou sa cítime menejcenne a smútok v nás lomcuje, TAK JE NAJVYŠŠÍ ČAS PRIJAŤ, že pre neho je zdravé a krásne telo prioritou, smerom; a zameriava naň svoju vôľu, venuje jej energiu.
Takže ak my túžime po danej veci, môžeme ju získať, danému človeku sa vyrovnať alebo stať sa ešte lepšími, LEN SA TO MUSÍ STAŤ NAŠOU PRIORITOU.
Avšak veľakrát, keď sa zamyslíme, zistíme v pochopení našich priorít, že nechceme venovať danej veci toľko úsilia a uzrieme VLASTNÚ JEDINEČNOSŤ, SVOJU KRÁSU A VÝNIMOČNOSŤ, ČI ODBORNOSŤ V INÝCH ODVETVIACH, ktorú sme cez rúško večného porovnávania sa a menejcennosti ani nevideli, neuvedomovali sme si ju – veď aj pre nás sú zas iné veci prioritou.
Priority v našom živote môžeme meniť podľa toho, čo nás v živote robí šťastnými.
To čo je pre nás prioritou nám život dá, čomu venujeme myšlienky, silu, odvahu, vieru to dostaneme. Mali by sme si byť vedomí, že aj my pôsobíme na iných svojou jedinečnosťou ako inšpirácia.
Neutápajme sa v porovnávaní, v pocitoch menejcennosti, smútku a podobne a pochopme, že je to len ZRKADLOVÝ OBRAZ, ktorý nás chce INŠPIROVAŤ, aby sme sa odhodlali ísť a obohatili sa o ĎALŠIU PRIORITU v našom živote alebo si uvedomili VLASTNÚ HODNOTU A KRÁSU.

To znamená konečne sa prijať takí akí sme a uvedomiť si, že sme vo svojom jadre a štruktúre DOKONALOSŤOU, ktorá sa môže ZDOKONAĽOVAŤ podľa nášho postoja k našim prioritám.
K zdokonaľovaniu sa dostaneme len od bodu uvedomenia si našej dokonalosti.
Z menej cennosti a nedostatočnosti sa k zdokonaľovaniu nedostaneme alebo prinajmenšom je to viac ako náročné.

PS: Strach a vina sú nohami našej menejcennosti. Odvaha, chuť, odhodlanie ruka v ruke s vierou sú štyri kolesá k zdokonaľovaniu nášho šťastia.“

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.