„ZMEŇ SVOJE MYŠLIENKY A ZMENÍŠ SVOJ SVET“

Veľmi veľa krát som už písala o tom, ako nás dokáže naša HLÁVKA pomýliť a rozhodla som sa napísať opäť, je to nevyčerpateľná téma.  🙂
Prečo majú naše myšlienky nad nami takú moc? Pretože sú podporené EMÓCIAMI a my nedokážeme jednať inak, len na základe našich pocitov. Myšlienky predchádzajú emócie, pretože myšlienka o situácii a reakcia na ňu sa zdajú prebiehať súčasne. Tie však môžu a často sú klamné. Keď prijmete situáciu ako strašnú, okamžite táto myšlienka vyvolá prirodzenú reakciu – POCIT STRACHU.
Emócia strachu sa spustí bez príčiny, ani nemusí tá situácia byť vážna, ale my na základe myšlienky, ktorú sme buď vstrebali, alebo zažili v minulosti, ktorá s realitou súčasnosti nemá nič spoločné, nás brzdí a ohrozuje náš pokojný a úspešný život.
Tie myšlienky sú napríklad: „je to zlé“ , „to dopadne zle“, „minule to skončilo zle“, „je to podobná situácia ako minule“ atď. Myšlienka sa totižto vtlačí do starostí o možný vývoj situácie našej budúcnosti, a preto pocity strachu, ktoré nasledujú zosilnievajú. A tak my v prítomnom okamžiku, keď máme budovať, formulovať svoju budúcnosť, využívať svoj potenciál a vidieť situácie jasne, zo strachu buď situáciu neriešime, utekáme pred ňou, odkladáme, hráme sa na obeť, zľahčujeme ju, tvárime sa, že vedome nechceme a nepotrebujeme ju riešiť a veď my dobre vieme 🙂 .
A náš život je potom veľmi smutný, alebo skôr nepekný. Točiaci sa bez videnia cesty vpred, dookola. Chýba nám akoby sila ducha nášho vnútra, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, následky, konanie, postaviť sa k problému zoči – voči a riešiť ho dovtedy, pokým vyriešený nebude. A na to potrebujeme veľkú VNÚTORNÚ SILU A UVEDOMIENIE SI A CHUŤ SPRAVIŤ PRE NAŠE ŠŤASTIE MAXIMUM.
Ja chápem nás všetkých, že komfortnejšie a jednoduchšie je sám seba oklamať, hrať sa s pocitom obete, cítiť nešťastie a aj keď začneme hľadať riešenie, mnohokrát naše odhodlanie a silu zmarí opäť myšlienka. Pretože za všetky tieto pocity a je ich ďaleko viac, ako som spomenula, zase môžu len myšlienky. Naša myseľ urobí čokoľvek, aby nás spochybnila. Vyzerá to tak, akoby sme sa báli, že nás zožerie anakonda v Dolnom Kubíne.
Vtedy pomôže jedine LÁSKA K ŽIVOTU, SPOLU S LOGIKOU A NESKUTOČNÝM NADHĽADOM NAD ŽIVOTOM A HLAVNE SAMÝCH NAD SEBOU.
A keď to neriešime, za určitý čas sa aj tak budeme musieť k tomu problému postaviť, či už v inej forme, s inými ľuďmi a veľakrát za ťažších a smutnejších okolností.
Častokrát sa stretávam u ľudí s menejcennosťou a viem, že na jej základe vznikajú, alebo skôr sa dá povedať – na ňu sa nadväzujú naše „škaredé“ vlastnosti – žiarlivosť, klamstvo, manipulácia, nenávisť, závisť, zúfalstvo a pod.
Menejcennosť je NELÁSKA SAMÝCH K SEBE. Menejcennosť, nám zakryje oči a my nie sme schopní vidieť pravdu a realitu, jednáme na jej základe – našich menejcenných bludných myšlienok a predstáv a ničíme všetko, čo má zmysel a čo milujeme, všetko čo nám môže robiť radosť, obohacovať náš život. Najhoršie je, že nás blokuje v radosti z bežných a aj vzácnych chvíľ života a aj všetkých okolo nás.
Ja osobne menejcennosť považujem za korene ega, pretože tým popierame existenciu lásky, krásy a prirodzenosti. Keď si nevážim sám seba, ako si ma môžu vážiť iní, ak nemilujem sám seba, ako môžem byť milovania hodný? Takže opäť platí: „Dostaneme len to, čo máme, vo svojich vnútrach a zobrané je nám len to, čo nám v našich vnútrach chýba.“ Preto je veľmi dôležité zbaviť sa našich myšlienok a chorobných predstáv a aj menejcennosti, ktoré skrývame vo svojich vnútrach, častokrát sami pred sebou a druhými a pozerať sa na seba a na svet okolo nás očami pravdy v reálnom čase, na reálnom mieste a riešiť, vykročiť reálnymi krokmi za tým, po čom túžime a chceme mať v budúcnosti. Na to všetko odkazuje aj nám dobre známe „ČLOVEČE POMÔŽ SI A AJ BOH TI POMÔŽE“.

PRÍKLAD: Ak trpíme menejcennosťou, čo sa týka nášho vzhľadu, ktorá v realite spôsobuje rôzne „škaredé“ myšlienky a emócie, ktorými nevedome a v niektorých prípadoch aj vedome terorizujeme seba a iných („určite ma nemiluje, lebo som škaredá/ý“, máme skazenú náladu, akonáhle vidíme niekoho pôvabnejšieho, „to je krava“ – len preto, že vyzerá dobre…). My neurobíme to, že pracujeme reálne na svojom výzore, tým, že sa o seba staráme (zmeníme stravovacie návyky, skúsime iný štýl obliekania, nájdeme si šport, ktorý by nás bavil…). Nie, pre nás je výhodnejšie točiť sa v kolese svojich myšlienok a svojej menejcennosti a považovať svet za nespravodlivý a ničiť príležitosti, ktoré by nám pomohli k šťastiu.
Druhým príkladom je vlastná menejcennosť, ktorá zohavuje naše vzťahy, partnerstvá – lásky. Útočíme žiarlivosťou, terorizujeme seba aj druhého a tým všetkým ho len odháňame od seba a častokrát žiarlivosť nemá svoje opodstatnenie, len je spôsobená našou menejcennosťou, našou pomyselnou „nekonkurencieschopnosťou“ a dotlačíme človeka k tomu, aby sme mali na žiarlivosť pádny dôvod. Neskúsime vo veľa prípadoch, byť pre partnera oporou, veľakrát nevidíme, že ten druhý nás skutočne miluje a to, že sa rozpráva s druhým neznamená, že nás nemiluje. Ale toto sú len príklady.
Ja viem, že je pre nás ťažké začať milovať sám seba, no postaviť sa k tomu musíme. Viete, pretože naše zrkadlá neodzrkadľujú skutočnosť, ale odzrkadľujú len pohľad, cez ktorý na seba a iných nahliadame.
No s týmto všetkým zhlukom myšlienok, menejcennosťou, máme tendenciu tlačiť na pílu nech sa jedná o akúkoľvek oblasť v našom živote, takže nastáva buď preceňovanie alebo podceňovanie. Buď si vydobýjame lásku, kariérny postup, rešpekt, záujem, krásu – no a dopadá to stále rovnako. Situácie sú čím ďalej, tým ťažšie a zisťujeme, že skôr či neskôr prichádzame o všetko, po čom sme tak veľmi túžili a aj o to, čo si neuvedomujeme – vlastný pocit, ktorý nám nik nemôže vziať – SEBAHODNOTY, SEBALÁSKY, RADOSTI ZO ŽIVOTA, Z NÁŠHO KONANIA A Z TOHO, ŽE SI VIEME TVORIŤ SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT VEDOME, BEZ STRACHOV ALE REÁLNYM REŠPEKTOM K RIZIKÁM, S OHĽADOM NA SEBA A INÝCH V NAŠOM ŽIVOTE.
Takýmto spôsobom, ak dokážeme minimalizovať našu hlávku, zhluk myšlienok a emócií, môžeme skutočne cítiť tep života, pocit šťastia a aj všetci ľudia okolo nás.

„ZMEŇ SVOJE MYŠLIENKY A ZMENÍŠ SVOJ SVET“. (Norman Vincet Peale)

S úctou a láskou,
Gaia

About the Author:

Related Posts

Leave a Comment!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *