Stretnutie

Život nie je osamelé, ale spoločné podujatie. Na také čosi sú potrební spoločníci. Skutočným spoločníkom je manžel, manželka. Môžu to však byť aj priatelia, kolegovia, spolubojovníci, ľudia s podobnými názormi a tí ,s ktorými zdieľame podobné plány a sny. Tajomstvo šľachetného človeka spočíva v jeho otvorenosti. Toho druhého prijme tak, že jeho srdce pritom zostáva prázdne. Nepozná predsudky, antipatiu, odpor, sebaobranu, žiadnu takú myšlienku či pocit, ktorý by toho druhého odmietal, či odsudzoval.

V spoločenstve sa stretneme s rôznymi ťažkosťami v rôznych fázach ZLAĎOVANIA. Človek nikdy nebol a nebude osamelý. Jeho život má zmysel iba v spoločnosti druhých. Príčinou utrpenia dnešného odcudzeného človeka nie je len on sám, ale aj absencia druhých.

Tieto dva úkazy sú prepojené: kto nežije „ v jednote“ sám so sebou, neznesie ani druhých : nevie „spolunažívať“ s nikým. Sme majstrami rozlohy a roztrúsenia. Pokiaľ však máme niečo budovať, rozbiehať, združiť sa s niekým, správame sa ako hlupáci a nešťastníci. Preto majú dnes partnerské vzťahy , manželstvá, priateľstvá , ale aj pokusy o dosiahnutie spoločných cieľov krátke trvanie – skôr či neskôr ich rozvráti SEBECTVO.
Prirodzene, hĺbka jednotlivých vzťahov je rôzna, ale ten, kto čo len jediného človeka považuje za predmet a nástroj, skôr či neskôr bude aj milovaného človeka považovať za PROSTRIEDOK.
Z jeho lásky sa stane sebaláska, jeho objatie sa zmení na sebauspokojovanie, priateľstvo na sebectvo a pod.

Musíme sa naučiť MILOVAŤ
Musíme sa naučiť UMENIU ZLAĎOVAŤ SA
RÁSŤ SPOLOČNE, nesúperiť , byť ÚPRIMNÝ SÁM K SEBE! – AŽ POTOM MôŽEME BYŤ K DRUHÝM.
ZLAĎOVANIE MÁ 3 tajomstvá
1. TO ČO DÁVAM ZO SEBA
2. TO ČO PRIJÍMAM OD DRUHÝCH
3. HÚŽEVNATOSŤ – nedopustím, aby namáhavo nastolený stav lásky zničili (démoni), či už moji vlastní, alebo tí z vonkajšieho sveta

Pre toto všetko a pre ďaleko viac – by sme SAMÝCH SEBA MALI POZNAŤ ! A TO PRETO, ABY SME V PRVOM RADE NEŠKODILI SEBE A INÝM.
P.S.: Niektoré myšlienky som si vypožičala od Pétra Mullera

S láskou a úctou,
Gaia

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.